Praktisk info

Åbningstider
Børnehaven er åben mandag til fredag, kl. 6:30-17.00

Børnene skal normalt være afleveret senest kl. 8:45 i respekt for børnehavens dagsrytme. Der kan selvfølgelig være andre behov; men dette bør aftales med personalet. Afhentning skal ske senest kl. 16:45.

Træffetider
Børnehavens personale kan træffes i børnehaven kl. 7.30-8.30, når det gælder praktiske meddelelser. Er det spørgsmål som kræver længere samtale, kan man aftale med lederen hvornår det passer bedst at ringe sammen. Tlf. 57 80 09 90 (dgl. 6.30-17.00)

Betaling
Prisen for en plads i Alfehaven koster cirka det samme som i en kommunal daginstitution, afhængig af hvilken kommune barnet bor i.

Forældrebetalingen udgør 2.650 kr. pr. måned for børnehaven og 3.350 kr. for vuggestuen. Prisen inkluderer 2-3 daglige økologiske måltider.

Der ydes økonomisk friplads og søskenderabat efter de kommunale takster og regler.

Forældresamarbejde
Forud for optagelsen af et barn i Alfehaven inviteres forældrene til en samtale med børnehavens leder, hvor vi forsøger at danne os et overblik over barnets hidtidige biografi samt fortæller om pædagogikken, og hvordan den udmønter sig i børnehavens daglige liv. Hvilke forventninger har vi til forældre, samt praktiske oplysninger.

Børn optages fra 3-årsalderen og forventes at være blefri og uden sut i børnehavetiden.

Vores forventninger til forældrene
At de er positive over for børnehavens pædagogiske idéer og respekterer børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer m.m.

At de møder op til forældremøder og arbejdsdage.

At de forstår, hvor vigtigt det er med en god tone mellem de voksne, og derfor altid kontakter personalet, hvis de er utilfredse med noget, men ikke når barnet er tilstede.

At de accepterer børnehaven som et lærings- og udviklingssted og ikke kun som en pasningsordning.

Rudolf Steiner Foreningen på Midtsjælland
Foreningens vigtigste formål er at drive Børnehuset Alfehaven, og det ud fra en antroposofisk grundtanke.

Bestyrelsen påser, at Alfehavens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har et tæt samarbejde med lederen i Alfehaven.

Foreningen ledes kollektivt af bestyrelsen, som består af 3-5 personer

Bestyrelsen er selvsupplerende.

De eneste medlemmer i foreningen er bestyrelsens medlemmer.

Vedtægter
Vedtægter for Rudolf Steiner Foreningen på Midtsjælland – læs her

Årskalender 2020/21
Årskalender – se den her

Der er mulighed for nødpasning på lukkedagene, hvis der er brug for det; dog ikke Grundlovsdag (5. juni) eller juleaftensdag (24. december).

Kontakt lederen af Alfehaven: 57800990

Indmeldelsesblanket
Indmeldelsesblanketten sendes til kontaktalfehaven@gmail.com, eller kan også afleveres i Alfehaven.

Læreplaner alfehaven 2020

Børnemiljøvurdering 2021

Alfehavens vedtægter

Tilsynsrapport 2021