Pædagogik

Rytmerne i Alfehaven
Dagens, ugens og årets rytme

I Alfehaven har dagene den samme rytme. Dette for at give barnet så trygge rammer som muligt.
Det er vigtigt, at barnet er ankommet kl. 9, så vi sammen kan tage fat på dagens gøremål, og så børnene ikke skal gå og vente på hinanden.

Modtagelse og afhentning af børn
For at komme barnet i møde med en handling, der er til at forstå, giver vi altid hånd og kigger hinanden i øjnene, når vi hilser eller tager afsked med et barn. Derved fortæller vi barnet gennem handling, at vi har set dem, og at vi nu påtager os ansvaret for dem. Tilsvarende siger vi også ordentligt farvel, for igen gennem handling, at overgive ansvaret for barnet tilbage til forældrene.

Tegning
Når børnene ankommer til børnehaven, er der lagt papir og voksfarver frem på bordet, og efter at have hilst godmorgen, sætter børnene sig og tegner. Vi samler børnenes tegninger sammen, og i forbindelse med sommerfesten får de alle deres tegninger med sig hjem. Tegningerne giver os et indblik i, hvor børnene er i deres udvikling.

Fri leg
Med den frie leg mener vi, at barnet leger helt ud fra sig selv. Hjælp af os voksne får de naturligvis, når de skal have bygget huler, skibe, busser m.m. til deres leg. Impulserne til deres leg får de af de oplevelser, som livet byder på.
At barnet lærer ved efterligning betyder, at de voksne må fremstå som gode forbilleder. Alt hvad de voksne foretager sig, bliver enten direkte efterlignet eller ligger som inspiration til børnenes leg. Derfor udfører vi voksne i ”fri leg”-perioderne forskellige gøremål, som handler om de nære ting i et 3-7-årigt barns liv. Vi laver mad, lægger dej, bager boller, syr, reparerer legetøj, strikker, snitter, saver brænde eller fletter kranse til en fest. Disse ting udføres på en måde, så forklaringer er unødvendige, og børnene kan derved gennem iagttagelse og eftergøren selv erfare og komme til forståelse, og så kan vi jo sludre hyggeligt imens. Samtidig med at der laves mad mm. leger børnene omkring os, eller de deltager i vores gøremål.
Børnenes leg er allermest skabende og dyb, når de er omgivet af voksnes aktivitet. Igennem legen med de andre børn udvikler det enkelte barn efterhånden de sociale egenskaber, som er nødvendige i livet.

En vigtig evne i forbindelse med leg er udviklingen af fantasikræfter i barnet. Disse udvikles ved udfordringer. Derfor er legetøjet så lidt udformet som muligt, så barnet selv med sin fantasi må lægge det til, som det ønsker, at træklodsen skal være. Vi anser barnets fantasifulde leg for grundlaget for personlighedsdannelsen og for det senere voksne menneskes evne til at arbejde, til at opleve medmennesket og til at tænke ukonventionelt, skabende og initiativrigt.

Oprydning
Sammen rydder vi alle tingene op og sætter dem tilbage til deres plads. Alle ting har en fast plads, som børnene efterhånden lærer sig, og så det er nemt at overskue dem. En anden vigtig ting at lære sig er, at tingene har en værdi, så skulle noget gå i stykker, reparerer vi det. Desuden er det vigtigt at lære sig at føre en ting helt til ende, og at det er stillet smukt på plads, så at det er indbydende at gå til næste dag.

Sangleg
Hver dag samles vi i ringen til en stund, som består af årstidens sanglege, som ofte er udbyggede med enkle roller, hvor man skal være inde i midten, f.eks. nisse, hare, ræv, sommerfugl eller noget andet. Også fingerremser eller fingerlege indgår. Sanglegene er ofte forberedelse til en årstidsfest. Inden Majfesten øver vi os således på dansene rundt om majstangen.

Måltidet
Hver dag dækker vi et smukt bord med blomster og lys. Hvert barn har sin bestemte plads. Inden vi deler den tilberedte mad ud, tænder vi lyset og synger et madvers. Vi tilbereder maden af varer fra en biodynamisk gård i nærheden. Måltidet afsluttes med en ’tak for mad’-sang.

Eventyr
Hver dag fortælles et eventyr, som den voksne har lært udenad. Det samme eventyr fortælles en uge ad gangen. De store børn får et folkeeventyr fortalt og danner selv de indre billeder. For de små børn fortæller vi et remseeventyr, oftest ledsaget af et lille bordspil med små dyr eller dukker. I remseeventyret er det rytmen og gentagelsen, som er det vigtige, og som især de små børn sætter stor pris på. I folkeeventyrene er det billederne, som børnene tager op i sig, og som stimulerer deres fantasi.

Fri leg ude
Børnehavedagen afsluttes med leg i haven.

 

I den daglige rytme indgår

  • Modtagelse af børn
  • Tegning
  • Fri leg inde eller ude
  • Madlavning
  • Oprydning
  • Sangleg
  • Måltidet
  • Eventyr
  • Fri leg ude indtil afhentning